Innovates s.r.o.
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO: 47 697 661
DIČ: 202 405 0094
IBAN : SK69 8330 0000 0020 0063 1514

Ekonomické a účtovné služby: 0948 842 267
IT a Analytické služby: 0948 607 626
Web: http://innovates.sk
E-mail: info [at] innovates [dot] sk